Wyzwania dla HR w 2018 roku

Jak wskazuje raport opracowany przez specjalistów z Delloite, sektor HR czeka w tym roku wiele zmian. Postępujący rozwój technologiczny stawia przed firmami nowe wyzwania, których celem jest ciągły rozwój i wzmacniane swojej pozycji na rynku. W walce o konkurencyjność i zainteresowanie klientów konieczne jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, które pomagają w usprawnieniu codziennej pracy oraz zwiększeniu efektywności. Jakie konkretne działania mogą podjąć przedsiębiorstwa tego sektora, aby odnaleźć się na dynamicznie zmieniającym się rynku? Na podstawie wyników raportu opracowaliśmy 3 główne zalecenia na nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem HR.

 

skontaktuj-sie-z-nami

 

1. Skutecznie zarządzaj rozproszonymi zespołami pracowniczymi

Nowoczesne zarządzanie nie jest już ograniczone wyłącznie do delegowania i egzekwowania zadań przydzielonych do pracowników znajdujących się w biurze, w którym pracują kilkadziesiąt godzin w tygodniu. Konkurencyjność firmie zapewnia zróżnicowany personel, w którym znajdują się osoby pracujące zdalnie, w biurach oraz co-workach. Dzięki temu dochodzi nie tylko do zmniejszenia kosztów utrzymania dużej siedziby firmy, ale także koniecznej zmiany modelu przywództwa. Od pracownika wymaga się aktywności, wewnętrznej motywacji oraz gotowości na zmianę. We wprowadzeniu w życie tych założeń pomagają nowoczesne rozwiązania informatyczne. Skuteczna komunikacja, delegowanie zadań i inspirowanie do twórczego działania ułatwia funkcjonalna aplikacja do zarządzania HR. Umieszczanie wszystkich danych w jednym rozwiązaniu pozwala śledzić postępy prac oraz ewaluować efektywność pracowników. Kluczowe w tym zakresie jest ich doświadczenie, które wykorzystane w projektowaniu dedykowanego systemu przekłada się na zwiększenie efektywności całej firmy.

 

2. Pozyskuj osoby wyróżniające się na rynku pracy

Aby efektywnie wyszukiwać najlepszych kandydatów na konkretne stanowiska konieczne jest skuteczne gromadzenie, filtrowanie oraz analizowanie danych. Dedykowany system CRM umożliwia łatwe wykonywanie tych zadań. W rozwiązaniach dla HR, które tworzymy w Kamee, skupiamy się na wieloetapowej filtracji kandydatów na podstawie dowolnych parametrów, co pozwala odsiewać osoby o najmniejszym stopniu dopasowania, aż do uzyskania doskonałej zgodności z wymaganiami pracowdawcy. W tym obszarze kluczowe jest usprawnienie procesów rekrutacyjnych oraz skrócenie czasu od momentu zgłoszenia się kandydata do wytypowania osoby odpowiedniej na dane stanowisko. Umożliwiają to wirtualne procesy rekrutacyjne. W oprogramowaniu z łatwością zgromadzisz i posegregujesz nadesłane zgłoszenia. Rozwiązaniem systemowym, które w tym pomoże są np. różne panele dostępu dla osób zgłaszających się oraz pracowników. Wystarczy tylko wyświetlenie Twojej aplikacji w przeglądarce, aby kandydat sam mógł nadesłać swoje CV, list motywacyjny i inne potrzebne dokumenty wymagane na dane stanowisko. Następnie automatycznie zostaną one posegregowane wedle ustalonych kryteriów, co skróci proces wyszukiwania kandydatów.

 

3. Skutecznie analizuj dane firmowe oraz informacje znajdujące się w otoczeniu organizacji

Firmy branzy HR opierają swoją skuteczność na efektywnej analizie danych. Aby mogła ona być możliwa oraz przeprowadzana dobrze, konieczne jest użytkowanie rozwiązań, które usprawnią podejmowane w tym zakresie czynności. Rozwiązania dedykowane, tworzone specjalnie dla potrzeb zlecającego, stanowią gwarancję pełnego dopasowania do procesów zachodzących w firmie. Dowolna ilość modułów oraz parametrów ułatwi segregację oraz analizę danych. Tym samym dedykowane systemy CRM umożliwiają standaryzację najskuteczniejszych wypracowanych działań, charakterystycznych dla konkretnego zespołu czy działu. W obrębie oprogramowania możliwe jest optymalizowanie działań w mikro- oraz makroskali. Kluczowa jest również analiza danych znajdujących się w otoczeniu organizacji. Obecne trendy w zarządzaniu, nowatorskie metody skutecznej rekrutacji, nowi gracze na rynku... Zlekceważenie tego obszaru może spowodać spadek konkurencyjności Twojej firmy. Dlatego warto inwestować w rozwiązania technologiczne, które pozwolą trzymać rękę na pulsie. Poważne podejście do obu tych kwestii pozwala na mierzenie własnej wydajności i ciągłe doskonalenie wykonywanych zadań.

 

Wnioski płynące z raportu

Dane przedstawione przez specjalistów z Delloite wskazują na wagę, jaką zyskały nowe technologie w zarządzaniu ludźmi oraz przedsiębiorstwem. O ile jeszcze kilka lat temu systemy informatyczne stanowiły dodatek do codziennie wykonywanych zadań, o tyle obecnie wiele z podejmowanych działań może odbywać się tylko za ich pomocą (jak np. wirtualne procesy rekrutacyjne, skracające czas wyszukiwania kandydatów). Tym, co powinni robić menadżerowie i zarządzający zespołami, to wspieranie pracowników w rozwoju kompetencji cyfrowych. Podejmowanie działań w tym obszarze przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy oraz budowania nowoczesnego przedsiebiorstwa, które inwestuje w swój zespół oraz nowoczesne rozwiązania. Aby procesy te następowały płynnie ważne jest ich upraszczanie, które zapewnia skuteczny, dedykowany system CRM. Dzięki automatyzacji części zadań możliwa jest optymalizacja czasu pracy. Wdrożenie narzędzi mobilnych silnie wspiera te działania. Dlatego rozwiązaniami wprowadzanymi przez wiele firm branży HR są systemy webowe, które mogą być użytkowane na każdym urządzeniu przenośnym z dostępem do sieci, ponieważ dopasowują się do wszystkich rozdzielczości ekranów, na których są wyświetlane. Wprowadzanie zmian technologicznych w firmie dobrze jest wykonywać krok po kroku, powoli dostosowując swoje przedsiębiorstwo do standardów zachodnich, w których to krajach już od dawna do innowacji technologicznych przykłada się dużą wagę.

 

it-consultant

 

 

 

Przeczytaj także

6 sposobów, w jakie dedykowany system ułatwia rekrutację pracowników
Jak długo trwa tworzenie aplikacji webowej?
4 oznaki, że potrzebujesz automatyzacji procesów w firmie

Zobacz, jaką aplikację ostatnio przekazaliśmy klientowi

Oprogramowanie do obsługi kursów CRM/ ERPKontakt

Kamee Sp. z o.o.

30-147 Kraków, ul. Na Błonie 15/57
NIP: 677 240 70 93     REGON: 36524526200000     KRS: 0000633262Wyślij zapytanie o stworzenie dedykowanego oprogramowania

  • Zapytaj o dane dostępowe do przykładowego systemu.
  • Skorzystaj z darmowych konsultacji.
  • Umów się na prezentację!

darmowe konsultacje