Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT, to proces którego celem jest stworzenie systemu informatycznego. W związku z postępującą komputeryzacją, wiele zadań do tej pory wykonanywach bez podłączenia do sieci teraz tego wymaga. Dlatego na popularności zyskują aplikacje webowe, które w łatwy sposób pozwalają na kontrolę wielu procesów zachodzących w firmie, bez konieczności utrzymywania infrastruktury serwerowej po stronie klienta. Do korzystania z oprogramowania potrzebny jest tylko dostęp do internetu oraz przeglądarka. Tworząc tego typu aplikacje skupiamy się na planowaniu projektu w czterech głównych obszarach: czasu, budżetu, jakości oraz zakresu funkcjonalności. 

 

skontaktuj-sie-z-nami

 

Rodzaje projektów IT 

Projekty informatyczne dzielimy na dwa rodzaje.

-Nowe, czyli tworzone od początku. Wykonywane są dla klientów po wykonaniu szczegółowej analizy potrzeb.

-Uzupełniające, które mają usprawnić działanie już funkcjonujących rozwiązań. Obejmują wprowadzanie w nich zmian oraz ich rozbudowę.

Unikatowość każdej dedykowanej aplikacji webowej wpływa na trudność przewidzenia ewentualnych problemów powstałych w trakcie jej tworzenia i testowania. Dlatego firma Kamee dokłada wszelkich starań na każym etapie współpracy z klientem, tak aby stworzyć rozwiązanie optymalnie spełniajace potrzeby przedsiębiorstw.

Zadania zarządzającego projektami IT

Zarządzanie projektami IT rozpoczyna się od oszacowania rozmiarów przedsięwzięcia. W tym celu ocenia się ilość funkcjonalności w aplikacji według stopnia trudności ich wprowadzenia oraz czasu stworzenia. Konsultant Kamee dokonuje drobiazgowego rozpoznania potrzeb, w trakcie którego określone zostają funkcjonalności systemu. Rozpoczyna się także proces tworzenia makiety, która w graficzny sposób przedstawia wygląd oraz moduły aplikacji. Dzięki sprawnej komunikacji pomiędzy klientem a konsultantem, możliwe jest wspólne wypracowanie finalnej makiety, która następnie po zatwierdzeniu przez klienta przekazywana jest programistom.

Elementy definiowane przez klienta

Na etapie tworzenia dokumentacji klient definiuje zakres decyzyjności osób zaangażowanych w tworzenie aplikacji. Określa, kto z zespołu będzie kontaktował się z konsultantem lub programistami w celu szczegółowego omówienia wyglądu oraz działania danej funkcjonalności, np. modułu magazyn czy faktury. Gwarantuje to pełne dopasowanie do potrzeb oraz sprawną współpracę.

Wsparcie zespołu ekspertów

Podczas tworzenia dokumentacji klient ma zapewnione nielimitowane konsultacje, których celem jest stworzenie aplikacji w 100% odpowiadającej potrzebom firmy. Dlatego w trakcie planowania projektu pod uwagę brane są wszystkie sugestie klienta oraz zespołu konsultantów Kamee.

Elementy definiowane przez programistów         

Prace programistyczne rozpoczyna wybór technologii programowania w zakresie, który nie został narzucony przez klienta. Jest ona zależna od wcześniej zdefiniowanych potrzeb oraz zakresu działania aplikacji webowej. Nasi programiści specjalizują się w programowaniu przy użyciu technologii Ruby - framework Ruby on Rails, który gwarantuje przejrzystość oraz funkcjonalność kodu, w którym możliwe jest wprowadzanie zmian w przyszłości w miarę zwiększających się potrzeb firmy.

Po zaakceptowaniu dokumentacji oraz makiety rozpoczynają się prace programistyczne. Po ich zakończeniu dwa niezależne zespoły testują aplikację pod kątem wykrycia potencjalnych błędów oraz optymalizacji rozwiązania. Kamee tworzy dwie wersje oprogramowania: testową oraz produkcyjną. Po zakończeniu testów przez naszych ekspertów, wersja testowa przekazana jest klientowi, który we własnym zakresie korzysta z oprogramowania poszukując ewentualnych błędów oraz szkoląc zespół. Tylko takie, dwuetapowe testy mogą zagwarantować, że aplikacja będzie dobrze działać. W przypadku zgłaszanych problemów w zakresie funkcjonowania oprogramowania nasi programiści rozwiązują je w przeciągu jednego dnia- w trakcie testów przez klienta oraz  dwóch dni podczas użytkowania wersji produkcyjnej. Szybkie reagowanie daje gwarancję zachowania ciągłości prac w firmie klienta. Konsultant systematycznie dokonuje także oceny ryzyka i udziela wskazówek, jak optymalnie korzystać ze stworzonych funkcjonalności.

Zarządzanie projektami IT jest to złożony proces, na który składa się wiele czynników. Konsultanci Kamee angażują się z taką samą mocą w każdy z poszczególnych etapów, by mieć pewność, że wprowadzenie nowego systemu lub usprawnienie użytkowanych rozwiązań odbędzie się efektywnie i pozwoli na uzyskanie zamierzonego przez klienta celu.

 

skontaktuj-sie-z-nami

 

Przeczytaj także

Software house Kraków
Wdrożenie aplikacji webowej
Dedykowany system CRM
Zalety CRM

Zobacz nasze realizacje

Oprogramowanie dedykowany system produkcji, Wrocław - MES, WMS, APSKontakt

Kamee Sp. z o.o.

30-147 Kraków, ul. Na Błonie 15/57
NIP: 677 240 70 93     REGON: 36524526200000     KRS: 0000633262Wyślij zapytanie o stworzenie dedykowanego oprogramowania

  • Zapytaj o dane dostępowe do przykładowego systemu.
  • Skorzystaj z darmowych konsultacji.
  • Umów się na prezentację!

darmowe konsultacje