Jak zrobić rozpoznanie potrzeb firmy do stworzenia dedykowanego oprogramowania?

Gruntowne rozpoznanie potrzeb, to pierwszy krok poprzedzający poszukiwanie firmy programistycznej. To kluczowe zadanie często jednak wykonywane jest pobieżnie, co powodować może problemy na etapie planowania i tworzenia oprogramowania. Jak ich uniknąć, a tym samym zrobić dobre rozpoznanie potrzeb firmy?

 

skontaktuj-sie-z-nami

 

Czym jest rozpoznanie potrzeb firmy?

Jest to proces polegający na zdefiniowaniu obszarów, które znaleźć mają się w systemie. Polega na dokładnym opisaniu działań, które mają być podejmowane w aplikacji wraz z wymaganiami zespołu, urządzeniami na których będzie instalowany lub użytkowany, zespołem osobowym użytkującym rozwiązanie.

Rozpoznanie potrzeb firmy pozwala na efektywne przedstawienie zapytania wybranej firmie programistycznej, która będzie mogła szybciej i efektywniej zaprojektować, a następnie stworzyć, rozwiązanie maksymalnie dopasowane do potrzeb klienta.  

Jak dokonać rozpoznania potrzeb firmy?

Rozpoznanie potrzeb firmy dokonać można na kilka sposobów. Najprostszy z nich to udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na serię pytań:

1. Jakie działania usprawnić ma zlecana aplikacja? Np. pomóc w prowadzeniu kalendarza, usprawnić wystawianie dokumentów, umożliwić tworzenie wyczerpującej bazy klientów w ramach jednego rozwiązania.

2. Ilu użytkowników korzystać będzie z systemu? Odpowiedź na to pytanie pozwoli oszacować rozbudowanie systemu oraz przydzielanie dostępu konkretnym osobom, w ramach stworzonego rozwiązania (np. możliwość edycji danych, wglądu do nich, itp.)

3. Na jakich urządzeniach użytkowany będzie system? W tym zakresie kluczowe jest określenie czy aplikacja użytkowana będzie na komputerach stacjonarnych czy urządzeniach mobilnych, ponieważ definiuje to licencję na jakiej działać będzie system.

4. Jakie moduły zawierać musi system? Ważne, by planując ich ilość skupić się na zadaniach, jakie mają spełniać. Mogą to być np. kalendarz, baza klientów, faktury, dokumenty, leady sprzedażowe, itp.

5. Na jakim serwerze znajdować ma się aplikacja? Może ona zostać zainstalowana na serwerze zlecającego i być użytkowana na komputerach stacjonarnych, lub serwerze firmy programistycznej i działać w chmurze, a więc być dostępna online.

6. Czy z systemu korzystać będą pracownicy w terenie lub osoby pracujące zdalnie? Odpowiedź na to pytanie pozwoli stwierdzić, czy konieczne jest zlecenie wykonania systemu w modelu SaaS, czy instalowanego na własnych serwerach.

7. Czy istnieje konieczność integracji aplikacji z innymi oprogramowaniami? Określenie zakresu integracji pozwoli na jej skuteczne przeprowadzenie. Może ona obejmować np. programy pocztowe, czy oprogramowania do wystawiania faktur.

8. Gdzie i w jaki sposób do tej pory gromadzono informacje? Zgromadzenie wszystkich osobnych plików z danymi pozwoli na ich skuteczny import w pierwszych dniach użytkowania systemu, co zagwarantuje jego efektywne użytkowanie.

9. Które praktyki wypracowane w firmie warto standaryzować? Mogą to być procesy sprzedażowe, czy sposób gromadzenia informacji o klientach opierający się na funkcjonalnej skali perspektywiczności. Ich uwzględnienie w rozpoznaniu potrzeb pozwoli na efektywne umieszczenie w aplikacji.

Jak opracować wyniki rozpoznania potrzeb?

Aby efekty rozpoznania potrzeb były czytelne dla firmy programistycznej, dobrze zawrzeć je w pliku tekstowym. Dla zwiększenia jasności wywodu, warto stworzyć spis treści poruszanych kwestii, które wyczerpująco omówione umożliwią firmie programistycznej szybki wgląd w potrzeby zlecającego, a także wstępną wycenę wykonania aplikacji.

 

software-house-krakow

 

Przeczytaj także

Oprogramowanie dla firmy
Kto powinien wdrożyć system CRM?
Całkowta cena aplikacji webowej
Prosty CRM

Zobacz nasze realizacje

Dedykowany system produkcji, Wrocław - MES, WMS, APS

 Kontakt

Kamee Sp. z o.o.

30-147 Kraków, ul. Na Błonie 15/57
NIP: 677 240 70 93     REGON: 36524526200000     KRS: 0000633262Wyślij zapytanie o stworzenie dedykowanego oprogramowania

  • Zapytaj o dane dostępowe do przykładowego systemu.
  • Skorzystaj z darmowych konsultacji.
  • Umów się na prezentację!

darmowe konsultacje