Jak stworzyć zapytanie ofertowe na wykonanie dedykowanej aplikacji webowej?

Stworzenie zapytania ofertowego, to ważny krok, który wykonać należy przed poszukiwaniem i kontaktowaniem się z firmami programistycznymi. Kompleksowość i szczegółowość takiego zapytania stanowią gwarant udanej komunikacji dwustronnej z firmą programistyczną, a tym samym zwiększają szanse powodzenia stworzenia systemu precyzyjnie spełniającego potrzeby osoby zlecającej.

 

skontaktuj-sie-z-nami

 

Czym jest zapytanie ofertowe?

Opisem ogólnym wszystkich elementów, które mają się znaleźć w aplikacji. Tym samym ważne jest, by znalazły się w nim szczegóły dotyczące zakresu funkcjonalności oraz modułów, które zawierać ma system, a także ilości użytkowników, czy działań, które obsługiwać ma system.

Co musi zawierać zapytanie ofertowe?

Poza danymi kontaktowymi oraz opisem charakteru działalności firmy zlecającego (np. firma produkcyjna, konsultingowa, szkoła językowa, itp.), zawierać musi także:

-Zakres funkcjonalności wraz z modułami, np. kalendarzem, profilami klientów, magazynem. Firma programistyczna na tej podstawie rozpocznie wstępne projektowanie rozwiązania.

-Ilość użytkowników aplikacji wraz z ich uprawnieniami w oprogramowaniu. Liczba ta zdefiniuje zakres rozbudowania rozwiązania.

-Odpowiedź na pytanie, czy istnieje potrzeba integracji z innymi systemami zewnętrznymi, np. programem pocztowym.

-Kto będzie korzystał z systemu, czy tylko wewnętrzni użytkownicy, czy także partnerzy, np. dostawcy? Zdefiniuje to zakres dostępu poszczególnych osób.

-Czy jakieś dane mają być dostępne dla niezalogowanych użytkowników? Np. tak, jak ma to miejsce w przypadku sklepów internetowych.

-Opis wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych, to znaczy, na jakich serwerach instalowany ma być system, kwestia szyfrowania łącza, itp.

-Czy planowana jest rozbudowa systemu w przyszłości? Próbne zdefiniowanie obszarów, w których oprogramowanie będzie rozbudowywane pomoże w skuteczniejszym projektowaniu rozwiązania.

-Czy zlecający posiada preferencje dotyczące wyglądu aplikacji? Wszelkie szczegóły dotyczące warstwy graficznej przedstawione zostaną następnie w dokumentacji i makiecie.

Kto powinien stworzyć zapytanie ofertowe?

Twórcą zapytania może być zlecający wykonanie aplikacji lub osoba odpowiedzialna za tę kwestię w firmie. Dobrze opracować takie zapytanie po konsultacji z przyszłymi użytkownikami, którzy mogą wnieść własne sugestie do projektowanego rozwiązania. Najważniejsze, by zapytanie ofertowe zawierało jak najwięcej, szczegółowych informacji, na podstawie których możliwe będzie opracowanie dokumentacji oraz makiety oprogramowania. Dlatego muszą być one przedstawione w sposób jasny i czytelny, tak aby konsultant firmy programistycznej, mógł poprawnie je zinterpretować i się do nich odnieść. Zapytanie ofertowe dobrze nadesłać w pliku tekstowym, wraz ze spisem treści porządkującym wywód.

 

software-house-krakow

 

Przeczytaj także

Komu zlecić napisanie aplikacji
Oprogramowanie dla firmy
Kto powinien wdrożyć system CRM?
Prowadzenie magazynu w Excelu

Zobacz nasze realizacje

Oprogramowanie dedykowane CRM dla szkoły językowej, Warszawa

 Kontakt

Kamee Sp. z o.o.

30-147 Kraków, ul. Na Błonie 15/57
NIP: 677 240 70 93     REGON: 36524526200000     KRS: 0000633262Wyślij zapytanie o stworzenie dedykowanego oprogramowania

  • Zapytaj o dane dostępowe do przykładowego systemu.
  • Skorzystaj z darmowych konsultacji.
  • Umów się na prezentację!

darmowe konsultacje