Czym system ERP różni się od CRM?

Kompleksowymi systemami, na które najczęściej decydują się nasi klienci, są aplikacje CRM i ERP. I choć oba te rodzaje oprogramowania mają pewną część funkcjonalności wspólną, posiadają też wiele różnic, które determinują wybór jednego z nich.

 

skontaktuj-sie-z-nami

 

Co to jest system ERP?

Aplikacja ERP – Enterprise Resource Planning –  służy do planowania zasobów przedsiębiorstwa. W ramach jednej aplikacji możliwe jest zarządzania wieloma – niektórzy nawet twierdzą, że wszystkimi – procesami zachodzącymi w firmie. Obejmuje to marketing, sprzedaż, bazę klientów, produkcję, magazyn i wiele więcej. Dobór ilości modułów, czyli części składowych systemu, zależy od indywidualnych potrzeb konkretnej firmy i tego, jakie procesy zachodzą w jej obrębie. Dzięki temu możliwe jest łatwe współdzielenie informacji pomiędzy działami i pracownikami w firmie. Każdy z nich posiada swoją rolę w systemie, która uprawnia np. do edycji, wyświetlania lub usuwania danych. W ten sposób zapewniony jest przepływ danych oraz ich bezpieczeństwo. Bieżące wprowadzanie informacji sprawi, że system stanie się bazą aktualnych danych o przedsiębiorstwie, na czym skorzysta każdy dział w firmie. Dedykowane rozwiązania ERP umożliwiają także przyszłą rozbudowę oraz integrację, w zależności od potrzeb.

Systemy ERP gwarantują zatem:

1. Precyzyjne dopasowanie do potrzeb.

2. Gromadzenie wielu, różnorodnych danych w obrębie jednej aplikacji.

3. Bezpieczeństwo danych.

4. Możliwość integracji i przyszłej rozbudowy.

 

Co to jest system CRM?

CRM – Customer Relationship Management – rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami. Aplikacja tej klasy stanowi zatem wycinek oprogramowania ERP. Znajdują się w niej wszystkie dane o klientach i sprzedaży. Wiele oferowanych rozwiązań tej klasy zawiera jednak pewne elementy systemu ERP – np. magazyn, faktury czy dokumenty. Tym samym rozwiązanie CRM świetnie sprawdzi się w mniejszych firmach. Do wyboru mamy rozwiązania gotowe – z określonym zakresem funkcjonalności, zwykle dostępne w usłudze abonamentowej – lub dedykowane – tworzone wedle wytycznych klienta, zgodnie z jego potrzebami. System CRM może posiadać zatem różny stopień rozbudowania, nie będzie jednak umożliwiał operacji, które oferuje ERP, np. zarządzania produkcją.

Systemy CRM umożliwiają:

1. Zarządzanie relacjami z klientami, marketingiem oraz sprzedażą.

2. Skalowanie sprzedaży i właściwe ocenianie szans sprzedażowych.

3. Przyszłą rozbudowę w miarę wzrastających potrzeb.

4. Integrację z systemami zewnętrznymi.

Systemy ERP i CRM

Systemy ERP cechują się większą kompleksowością oraz rozbudowaniem. Z tego powodu decydują się na nie większe przedsiębiorstwa, które dążą do lepszej koordynacji procesu wytwarzania produktów, zdobywania klientów oraz sprzedaży. Mniejsze firmy wybierają zwykle CRM, choć nie jest to regułą. Zakup konkretnego rozwiązania uzależniony jest od branży oraz potrzeb danej firmy. Jeśli zastanawiasz się, którą aplikację wdrożyć w swoim zespole – skontaktuj się z nami.  

 

it-consultant

 Przeczytaj więcej o systemach ERP
oraz dedykowanych rozwiązaniach CRM
Zobacz też jak uniknąć nieudanego wdrożenia
a także jak wdrożyć system CRM w SaaS

Taki system oddaliśmy niedawno klientowi: Oprogramowanie do obsługi kursów CRM/ERP

 

 Kontakt

Kamee Sp. z o.o.

30-147 Kraków, ul. Na Błonie 15/57
NIP: 677 240 70 93     REGON: 36524526200000     KRS: 0000633262Wyślij zapytanie o stworzenie dedykowanego oprogramowania

  • Zapytaj o dane dostępowe do przykładowego systemu.
  • Skorzystaj z darmowych konsultacji.
  • Umów się na prezentację!

darmowe konsultacje