Testowanie dedykowanej aplikacji webowej

Systemy dedykowane, tworzone wedle ścisłych wytycznych klienta, wymagają szeregu testów. Przeprowadzane są one w celu wykrycia ewentualnych błędów oraz wyeliminowania wszelkich niezgodności systemu z projektem. W trakcie przeprowadzania testów porównuje się stworzone rozwiązane z makietą, dokumentacją oraz notatkami, które konsultant stworzył w trakcie projektowania aplikacji. Nie bez znaczenia jest także to, kto przeprowadza testy.

 

skontaktuj-sie-z-nami

 

Kto przeprowadza testy i kiedy?

W standardzie naszej firmy znajdują się podwójne testy przeprowadzane przez dwa, niezależne zespoły. Dlaczego? Aby wyeliminować możliwość przeoczenia błędu lub niezgodności z założeniami. Osoby testujące pracują wedle opracowanego schematu działania, dzięki czemu nie może być mowy o niedopatrzeniach. Rozpoczęcie procesu testowania, to zwykle moment, w którym w aplikacji znajduje się już kilka modułów, czyli jej części składowych. Za koniec testów uznajemy moment, w którym w systemie znajdują się i poprawnie działają wszystkie elementy oraz funkcje ustalone z klientem w trakcie makietowania.

Z jakich kroków składa się testowanie aplikacji webowej?

1. Testowanie kilku stworzonych modułów

Gdy otrzymamy od programistów bazę tworzonej aplikacji rozpoczyna się jej testowanie. W ramach tego kroku porównujemy stworzone moduły z makietą. Gdy upewnimy się, że funkcjonalności i wygląd pokrywają się z projektem, następuje testowanie działania. W zależności od tego, z jakim systemem mamy do czynienia, będziemy dodawać oraz eksportować dane, np. tworzyć profile klientów, wystawiać faktury, przeprowadzać procesy. Celem tego działania jest sprawdzenie czy operacje te następuje zgodnie z wizją klienta. Wszystkie omówione kroki realizują równolegle dwa zespoły testujące.

2. Poszukiwanie błędów w przeprowadzanych procesach

Wykonując operacje w systemie skupiamy się na wykryciu potencjalnych błędów. Jeśli testujący natrafi na nieprawidłowości, wysyła zgłoszenie do programistów, którzy naprawiają usterkę. Po informacji zwrotnej o przywróceniu właściwego działania aplikacji, osoba testująca znowu sprawdza czy wszystko przebiega zgodnie z założeniami zawartymi w makiecie. Jeśli tak jest, to przechodzi do kolejnego kroku.

3. Sprawdzenie zgodności z różnymi przeglądarkami

W przypadku systemów webowych upewniamy się czy aplikacja jest responsywna wobec różnych przeglądarek oraz szerokości ekranów. Jest to krok bardzo ważny, ponieważ Zlecający wykonanie systemu zgłaszają potrzebę użytkowania rozwiązania nie tylko na komputerach stacjonarnych, ale także tabletach czy telefonach komórkowych. W tym kroku skupiamy się także na udoskonalaniu user experience. Ważne jest aby wszystkie elementy grafiki wyglądały dobrze na dowolnym urządzeniu, a także aby możliwe było komfortowe korzystanie z aplikacji także na małych ekranach.

 

4. Testowanie kolejnych części systemu

Wraz z tworzeniem przez programistów kolejnych modułów w systemie, poza sprawdzeniem poprawności ich działania, skupiamy się także na wychwyceniu możliwych nieprawidłowości w funkcjonowaniu powiązanych ze sobą części aplikacji. W tym celu sprawdzamy np. czy po dodaniu nowego dokumentu magazynowego zmieniły się stany magazynowe, czy wprowadzenie w kalendarzu daty kolejnego spotkania z klientem zostało odnotowane w jego profilu, czy po rozpoczęciu inwentaryzacji wstrzymana została możliwość dodawania towarów. W przypadku wykrycia błędu na tym etapie raportujemy to programistom, którzy usuwają usterkę. Następnie aplikacja zostaje znowu przetestowana, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

5. Sprawdzenie jak system zachowuje się w przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem

W tym kroku skupiamy się na przetestowaniu możliwości błędnego wprowadzania danych. Np. jeśli klient określił, że nie można dodać faktury na produkty za 0 złotych – próbujemy ją dodać. Wykonanie takich testów pozwoli sprawdzić, jak aplikacja zachowa się w sytuacji nieprawidłowego użycia, co pozwoli przedstawić to klientowi w trakcie wdrożenia.

6. Ostatnie testy całego systemu

Gdy wszystkie moduły są już gotowe oraz przetestowane, a także aplikacja jest zgodna z makietą, następują ostatnie testy poprzedzające przekazanie systemu Zlecającemu. Jego zadaniem będzie teraz przeprowadzenie własnych testów, które poprzedzą akceptację systemu. W sytuacji gdy klient znajdzie jakąś nieprawidłowość zostaje ona przez nas naprawiona w okresie 3 dni roboczych. Gdy aplikacja zostaje zaakceptowana przez klienta następuje jej instalacja na wskazanym serwerze.   

 

 

it-consultant

 

Przeczytaj więcej o dedykowanych systemach dla firm

Wdrożenie dedykowanego systemu dla firm
Integracja dedykowanego systemu CRM z Gmailem
Dedykowany system magazynowy dla branży produkcyjnej
Wdrożenie systemu CRM w SaaS

Zobacz naszą ostatnią realizację

Aplikacja webowa SaaS – System CRM/ERP, KrakówKontakt

Kamee Sp. z o.o.

30-147 Kraków, ul. Na Błonie 15/57
NIP: 677 240 70 93     REGON: 36524526200000     KRS: 0000633262Wyślij zapytanie o stworzenie dedykowanego oprogramowania

  • Zapytaj o dane dostępowe do przykładowego systemu.
  • Skorzystaj z darmowych konsultacji.
  • Umów się na prezentację!

darmowe konsultacje