Oprogramowanie do budownictwa modułowego

Procesy produkcyjne w firmie z sektora budownictwa modułowego są złożone oraz unikatowe. Wszystkie firmy mają swoje wypracowane procedury, które sprawdzają się najlepiej. W związku z czym oprogramowania do obsługi takich procesów powinno być w pełni odpowiadać na potrzeby użytkowników. Wymagania klientów, procesy produkcyjne ciągle się zmieniają, dlatego oprogramowanie musi dawać możliwość ciągłego rozwoju.

 

Oprogramowanie do budownictwa modułowego

 

Cele do osiągnięcia jakie stawiają nasi klienci przed oprogramowaniem do budownictwa modułowego to

 • Wzrost efektywności zespołu

 • Automatyzacja działań

 • Dostęp do wszystkich danych w kilka kliknięć

 • Eliminowanie miejsc, gdzie może wkraść się ludzki błąd

 

Cechy oprogramowań webowych wdrażanych przez Kamee

 • Oprogramowanie przechodzi na własność klienta

 • Jest wykonane zgodnie z wymaganiami klienta

 • Aplikacja jest uruchamiana na serwerze klienta

 • Istnieje możliwość nieograniczonego rozwoju i zmian przez dowolny zespół

 • Aplikacja działa w chmurze lub lokalnie u klienta w biurze

 • Obsługa platform Windows, Linux, IOS

 • Obsługa najpopularniejszych przeglądarek

 • Praca na stacjach roboczych, laptopach, tabletach i smartphonach

 • Cały zespół pracuje na aktualnych danych

 • Wiele wersji językowych

 • Możliwość dostępu do aplikacji przez pracowników zewnętrznych firm w ograniczonym zakresie, który wskazują nasi klienci

 • Jednorazowa inwestycja

 • Dowolna ilość użytkowników

 

Integracja oprogramowania do produkcji z oprogramowaniem ERP lub WMS

Zakres integracji może przykładowo dotyczyć :

 • Pobieranie z ERP dokumentów magazynowych PZ (surowce, półprodukty)

 • Import do ERP dokumentów magazynowych RW (surowce, półprodukty) oraz PW z gotowymi produktami

 • Kartoteki produktów

 

Zakres funkcjonalności oprogramowania do realizacji produkcji w budownictwie modułowym

MAGAZYN

 • Magazyn centralny i podmagazyny

 • Tabele z dowolnymi kolumnami

 • Kartoteka produktu / przyjęcia / wydania / przesuniecia międzymagazynowe

 • Podział produktów na magazyn stały i zleceniowy (jedno lub większa ilość zleceń)

 • Towary schodzą zgodnie z FIFO (first in first out)

ZLECENIE PRODUKCYJNE 

 • Dane zlecenia, klient, numer, rodzaj zlecenia betonowe/ stalowe

 • Typy elementów modułowych / podtypy, wariantowość produkcji w różnych typach, dodatkowe etapy

 • Podział elementów na lewe / prawe/ lewe + prawe, przypisanie piętra

 • Wymiary konstrukcji i waga

 • Odpowiednia numeracja wskazująca wszystkie ważne informacje

 • Możliwość zmiany numeracji produktów

 • Organizacja transportu (koszty, terminy, produkty, listy wywozowe)

KOSZTORYSY ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH

 • Przypisywanie zestawień materiałowych do produktów w danym typie

 • Wszystkie etapy we wszystkich typach mają wskazaną ilość godzin oraz stawkę za roboczogodzinę lub koszt całkowity robocizny

 • Typy produktów mają przypisane koszty stałe

 • Możliwość kopiowania zestawień materiałów i robocizny do innych zleceń / typów

PROCES PRODUKCJI ELEMENTÓW MODUŁOWYCH

 • Wszystkie elementy modułowe mają zdefiniowane etapy do wykonania / przerwy technologiczne / leżakowania

 • Wszystkie etapy mają statusy: do wykonania, do poprawy, pominięte, wykonane (skutek magazynowy)

 • Początkowe etapy polegające na przebudowie form są wykonywane jeden raz, więc koszty materiałów i robocizna są uwzględnione jednokrotnie w każdym typie

 • Ilości materiałów przypisane do etapu można zmieniać w każdym produkcie i dodawać dodatkowe materiały

 • Przypisanie danych wykonawcy do każdego etapu

 • Data i godzina wykonania 

 • W każdym produkcie jest możliwość dodania nieprzewidzianych kosztów robocizny oraz materiałów

PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE HAL PRODUKCYJNYCH

 • Aplikacje przedstawiają w formie graficznej rozmieszczenie elementów modułowych w danym momencie na halach produkcyjnych

 • Technologia web socket pozwala na odświeżanie hal produkcyjnych bez konieczności ingerencji człowieka

 • Usuwanie i dodawanie produktów z hal produkcyjnych

 • Zmienianie ich położenia metodą drag and drop 

DOSTĘPNOŚĆ MATERIAŁOWA

 • W każdym zleceniu jest zestawienie wszystkich wymaganych produktów

 • Aplikacja pokazuje ile produktów brakuje do wykonania zlecenia 

PROCES PRODUKCJI PÓŁPRODUKTÓW

 • Zdefiniowanie procesu produkcyjnego do wytwarzania danego produktu

 • Możliwość zdefiniowania wielu procesów produkcyjnych dla jednego produktu

 • Uwzględnienie kosztów materiałów, kosztów robocizny oraz kosztów wytworzenia

 • Automatyczne przyjęcia na magazyn produkty po wyprodukowaniu + integracja z oprogramowaniem ERP lub WMS

 • Automatyczny rozchód wewnętrzny surowców po wyprodukowaniu + integracja z oprogramowaniem ERP lub WMS

STATYSTYKI REALIZACJI PRODUKCJI

 • Magazyn razem / magazyn centralny/ podmagazyny

 • Lista wszystkich przyjęć, wydań i przesunięć międzymagazynowych

 • Wykonane etapy

 • Wydajność wykonawców

 • Transport produktów

 • Statystyki zleceń/ typ produktu/ etap/ robocizna/ materiał

 • Rozliczenia pracy wykonawców (firmy zewnętrzne oraz zespół klienta)

DOKUMENTY PDF 

 • Tworzenie wielu etykiet

 • Tworzenie listów wywozowych i innych dokumentów

 • Zestawienia importu i eksportu danych do i z ERP lub WMS w formie PDFKontakt

Kamee Sp. z o.o.

30-147 Kraków, ul. Na Błonie 15/57
NIP: 677 240 70 93     REGON: 36524526200000     KRS: 0000633262Wyślij zapytanie o stworzenie dedykowanego oprogramowania

 • Zapytaj o dane dostępowe do przykładowego systemu.
 • Skorzystaj z darmowych konsultacji.
 • Umów się na prezentację!

darmowe konsultacje