Subiekt lub Navireo – połączenie z oprogramowaniem do produkcji

Gospodarka magazynowa jest bardzo powtarzalna, dlatego warto korzystać z licencjonowanych rozwiązań w tym zakresie. Systemy Subiekt i Navireo to sprawdzone i dobre rozwiązania. Wielu naszych klientów korzysta z nich, a do nas zgłasza się z potrzebą wdrożenia aplikacji do zarządzania produkcją i harmonogramowaniem. Oprogramowanie do produkcji możemy połączyć z innym systemem magazynowym jak Optima, Enova itd.

Współpraca między oprogramowaniem magazynowym, a oprogramowaniem do produkcji przebiega w następujący sposób.

 

1. Faktury kosztowe i dokumenty PZ są dodawane w dowolnym oprogramowaniu magazynowym.

2. Dokumenty PZ są eksportowane i importowane do oprogramowania produkcyjnego Kamee.

3. Wszystkie procesy związane z produkcją takie jak:

- zarządzanie zmianami pracowników, normy produkcyjne,

- zarządzanie maszynami / narzędziami – przerwy technologiczne, serwisy, przezbrojenia, rozgrzewanie itd., normy produkcyjne,

- procesy technologiczne – receptury, etapy, przypisywanie surowców do etapów, kosztów robocizny, kosztów stałych, wariantowości produkcji,

- zarządzanie zleceniami produkcyjnymi półproduktów / produktów końcowych– wykonywanie etapów, zmiany ilości surowców, dodawanie dodatkowych materiałów i kosztów produkcji,

- pobieranie surowców / półproduktów zgodnie z metodą FIFO / LIFO / średnia cena,

- wszelkie statystyki materiałowe, maszyn, pracowników, klientów, etapów,

- tworzenie wszelkich plików w formacie PDF,

- harmonogramowanie produkcji,

- zarządzanie załadunkami i kosztami transportu,

są realizowane w oprogramowaniu produkcyjnym.

 

4. Po wykonaniu jakiegokolwiek etapu surowce / półprodukty są zdejmowane z magazynu – dokument RW.

5. Z oprogramowania do produkcji wszelkie zużycia RW są eksportowane i importowane do oprogramowania magazynowego.

6. Po wyprodukowaniu półproduktu / produktu końcowego oprogramowanie produkcyjne tworzy dokumenty magazynowe PW, które jest eksportowane do oprogramowania magazynowego.

7. Sprzedaż produktów czyli wystawienie faktury sprzedażowej i dokumentu WZ odbywa się w oprogramowaniu magazynowym.

 

Oprogramowanie do produkcji może być dowolnie modyfikowane oraz integrowane z dowolnymi zewnętrznymi systemami. Dostęp do aplikacji mogą mieć klienci lub inni partnerzy.

 Kontakt

Kamee Sp. z o.o.

30-147 Kraków, ul. Na Błonie 15/57
NIP: 677 240 70 93     REGON: 36524526200000     KRS: 0000633262Wyślij zapytanie o stworzenie dedykowanego oprogramowania

  • Zapytaj o dane dostępowe do przykładowego systemu.
  • Skorzystaj z darmowych konsultacji.
  • Umów się na prezentację!

darmowe konsultacje