Co powinno zawierać zapytanie ofertowe do firmy programistycznej?

Zapytanie ofertowe powinno zawierać informacje, które pozwolą firmie programistycznej na ocenienie:

- możliwości wykonania,

- przybliżonego czasu realizacji,

- budżetu.

Zapytanie ofertowe - skontaktuj się z nami

Kamee po otrzymaniu zapytania ofertowego oferuje kilka godzin darmowych konsultacji w zakresie doprecyzowania funkcjonalności, integracji, obsługi procesów itd. W większości przypadków odbywają się dwa lub trzy spotkania zdalne w trakcie których ustalany jest optymalny zakres prac.

 

Elementy zapytania ofertowego do firmy programistycznej

Nie wszystkie muszą dotyczyć Państwa projektu, ale warto wziąć je pod uwagę. W Państwa projekcie mogą wystąpić inne elementy.

 

Profil działalności

Opisz czym zajmuje się firma, aby konsultant z firmy programistycznej miał bardziej kompletną wiedzę sugerując poszczególne rozwiązania.

Jakie cele mają być osiągnięta

Należy wskazać listę celów oraz je opisać.

Co ma się zmienić po wdrożeniu aplikacji

Jaką wartość ma wnieść do twojego zespołu oprogramowanie?

Słownik pojęć przy tworzeniu i wdrażaniu programu

Wyjaśnij co rozumiesz pod danym pojęciem.

Wymagania funkcjonalne aplikacji

Jaki zakres funkcjonalności ma być obsługiwany w aplikacji.

Wymagania poza funkcjonalne do systemu IT

Co poza funkcjonalnościami jest dla ciebie ważne? Przykładowo mogą to być technologie, praca online, ograniczony dostęp, rodzaj serwera, gwarancja na wykonaną aplikację itd.

Statusy w dedykowanym oprogramowaniu ( CRM, ERP, E-commerce, MES, WMS, itd.)

To bardzo ważny element aplikacji. Wszystkie gromadzone elementy w aplikacji będą miały przypisany status. Status ma za zadanie jednoznacznie wskazywać na jakim etapie jest dany rekord.

Autorespondery w aplikacji

Automatycznie wysyłane maile są bardzo pomocne w wymianie informacji pomiędzy użytkownikami aplikacji oraz partnerami np. klientami, dostawcami. Należy wskazać ilość autoresponderów.

Numeracje

Wszystkie elementy mogą mieć nadawaną numerację według jakiejś reguły. Numeracja przykładowo może wyglądać następująco:

1, 2, 3 lub

1/2018, 2/2018, 3/2018 lub w odwrotnej kolejności lub

1/09/2018, 2/09/2018, 3/09/2018 lub w odwrotnej kolejności lub

1/13/09/2018, 2/13/09/2018, 3/13/09/2019 lub w odwrotnej kolejności lub

z dowolnymi dodatkowymi elementami.

Automatycznie tworzone dokumenty PDF

Aplikacja webowa może tworzyć dowolne dokumenty PDF jednym kliknięciem. Należy wskazać ile takich dokumentów będzie oraz ich długość.

Integracje aplikacji webowej z systemami zewnętrznymi

Należy wskazać wszystkie aplikacje z jakimi ma zostać wykonana integracja. Wszystkie integracje muszą mieć opisany zakres danych jaki ma być wysyłany / odbieramy oraz moment wysłania danych.

Import danych tzw. migracja danych

Jakie dane mają być skopiowane do aplikacji. Należy wskazać rodzaje plików bazodanowych oraz przybliżoną ilość rekordów.

Eksport danych z aplikacji

Jakie dane mogą eksportować z aplikacji użytkownicy. Jakie formaty plików mają być tworzone.

Przewidywane obciążenie systemu webowego

Należy wskazać:

- ile danych ma być zmigrowanych,

- ile danych będzie przybywać w jednostce czasu (np. kwartał),

- ile osób będzie korzystać z aplikacji,

Serwer

Jakie macie Państwo preferencje w tym zakresie.

Szata graficzna aplikacji klasy CRM / ERP itd.

Firma Kamee wyśle Państwu dane dostępowe do przykładowej aplikacji. Państwa aplikacja będzie wyglądać porównywalnie. Jeśli macie jakieś wymagania proszę o ich wskazanie.

Testy automatyczne

Proszę o określenie swoich wymagań w tym zakresie

Procesy BPMN

Skomplikowane procesy należy zamodelować i zoptymalizować używając metody BPMN.

Panele dostępowe i użytkownicy

Należy wskazać ilość użytkowników, ilość różnych praw dostępu oraz panele. Jednym z paneli będzie panel użytkownika Państwa firmy. Kolejnym może być panel klienta, sklepu, firmy transportowej itd.

Utrzymanie

Firma Kamee przekazuje klientowi wszelkie prawa do aplikacji. Oznacza to, że dowolny zespół może utrzymywać Państwa aplikację. Należy wskazać wymagania w tym zakresie.

Rozwój aplikacji w przyszłości

Jeśli dopuszczacie Państwo taką ewentualność należy upewnić się, że będzie taka możliwość. Kamee może Państwu przesłać wzór umowy ramowej na rozwój i utrzymanie aplikacji, prosimy o informacje.

Forma własności aplikacji

Należy wskazać jaki rodzaj własności aplikacji Państwa interesuje. Firma Kamee przekazuje klientom niezaszyfrowane kody i bazy danych, natomiast proszę mieć na uwadzę, że nie jest to standard w branży. Proszę zapytać pracownika Kamee o wzór umowy. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie dotyczące zmian.  

 Kontakt

Kamee Sp. z o.o.

30-147 Kraków, ul. Na Błonie 15/57
NIP: 677 240 70 93     REGON: 36524526200000     KRS: 0000633262Wyślij zapytanie o stworzenie dedykowanego oprogramowania

  • Zapytaj o dane dostępowe do przykładowego systemu.
  • Skorzystaj z darmowych konsultacji.
  • Umów się na prezentację!

darmowe konsultacje