Umowa o świadczenie usług informatycznych

Umowa o świadczenie usług informatycznych stanowi gwarancję prawną prawidłowego przeprowadzenia procesu tworzenia systemu IT. Niedopatrzenie w zakresie jej postanowień może skutkować przykrymi konsekwencjami związanymi np. z niedotrzymaniem terminu wykonania usługi, czy obowiązywania gwarancji. Co powinna zawierać taka umowa, by być zabezpieczeniem dla osób ją zawierających?

-Przedmiot umowy wraz ze szczegółowym rozpisaniem procesu tworzenia aplikacji oraz zakresem funkcjonalności. Ich opracowanie w trakcie tworzenia dokumentacji jest kluczowe dla skutecznego przeprowadzenia projektu w terminie. Konsultant Kamee przesyła wzór umowy już po pierwszym kontakcie, co umożliwia zapoznanie się z jej postanowieniami oraz szybkie podjęcie współpracy. 

-Sposób uiszczenia płatności oraz jej wysokość. W naszej praktyce najczęściej część płatności realizowana jest w dniu podpisania umowy. Umożliwia to zapewnienie nielimitowanego rozpoznania potrzeb oraz makietowania aplikacji. Reszta płatności uiszczana jest po jej wykonaniu.

-Dokładnie określone terminy wykonania aplikacji. W tym zakresie zawarte powinny zostać wytyczne dotyczące ilości dni przewidzianych na wykonanie każdego etapu, to znaczy dokumentację, makietowane, prace programistyczne, testowanie oraz zainstalowanie aplikacji na serwerze zlecającego, po ostatecznym zaakceptowaniu oprogramowania oraz dokonaniu drugiej płatności.

-Określenie osób kontaktowych po stronie zlecającego oraz wykonawcy. W Kamee menedżer projektu prowadzi go od początku do końca. Jeśli zachodzi taka potrzeba istnieje możliwość wskazania dodatkowych osób po stronie zlecającego i wykonawcy do omówienia szczegółów działania określonych części aplikacji. Może to być np. szef danego działu w firmie. W naszym zespole konsultacji udzielają eksperci oraz programiści.

-Przeniesienie praw autorskich na zlecającego wykonanie aplikacji. Umożliwia to między innymi: dokonywanie bez ograniczeń zmian w kodzie oprogramowania, zwielokrotnianie aplikacji czy wprowadzanie do obrotu. Tym samym raz wykonana aplikacja staje się całkowitą własnością osoby zlecającej. Firma Kamee gwarantuje także udostępnienie pełnej dokumentacji w zakresie tworzenia rozwiązania wraz z kodami źródłowymi, które nie są zaszyfrowane.  

-Określenie szczegółów gwarancji. Firma Kamee sp. z o.o. zapewnia gwarancję na okres 12 miesięcy, podczas których wszystkie usterki usuwane są niezwłocznie oraz nieodpłatnie, by zapewnić maksymalne zadowolenie z użytkowanej aplikacji.

Brak zapewnienia którejkolwiek z powyższych wytycznych może przełożyć się na problemy z komunikacją pomiędzy zlecającym a zespołem tworzącym rozwiązanie czy z finalnym użytkowaniem aplikacji.

Maria Pruszyńska

Przeczytaj także

Producent aplikacji webowych
Dedykowane aplikacje webowe
Wdrożenie aplikacji webowej
Kim jest Twój klient kluczowy?

Zobacz nasze realizacje

System do komunikacji wewnętrznej intranet – E-commerce – Warszawa

 

darmowe konsultacje