Kto powinien wdrożyć system CRM?

Wdrożenie systemu do zarządzania relacjami z klientami, to ostani etap poprzedzający użytkowanie stworzonej aplikacji. Nieskutecznie przeprowadzone może przyczynić się do trudności lub nieefektywnego użytkowania, a nawet całkowitego porzucenia rozwiązania. Aby tego uniknąć gruntowne wdrożenie jest konieczne. Kto powinien je przeprowadzić? W jaki sposób?

 

Osoba wdrażająca

Jest odpowiedzialna za jego skuteczne przeprowadzenie. Konieczne jest by po stronie firmy programistycznej był to ekspert biegły w zakresie działania tej klasy systemów. W Kamee wdrożeniem zajmuje się osobisty konsultant, który towarzyszy klientowi od momentu diagnozy potrzeb i tworzenia rozwiązania.

W zależności od wielkości firmy konsultant szkoli wszystkich przyszłych użytkowników rozwiązania lub szefów działów czy teamów, którzy następnie pokazują funkcjonowanie systemu swoim podwładnym. W ten sposób każdy z użytkowników oprogramowania pozna zasady jego funkcjonowania w celu efektywnego użytkowania dostępnych modułów.

 

Zakres wdrożenia

Poszczególne firmy programistyczne różnią się zakresem oferowanej pomocy. Aby wdrożenie mogło zakończyć się sukcesem, musi być przeprowadzone metodycznie i dokładnie. Dlatego w Kamee gwarantujemy pomoc osobistego konsultanta w wymiarze spotkań osobistych oraz online.

 

Spotkania osobiste

W ramach pierwszego z nich, przeprowadzamy osobiste szkolenia teamów, których celem jest szczegółowe zaprezentowanie modułów i funkcji aplikacji wraz z efektywnym sposobem ich użytkowania. Taki sposób szkolenia pozwala na bieżące zadawanie pytań oraz wyjaśnianie wszelkich wątpliwości. W przypadku szkoleń osobistych, to od zlecajacego zależy w jakim formacie godzin zostaną przeprowadzone.

 

Szkolenia online

W ramach tej wersji wdrażania systemu oferujemy wsparcie na kilka sposobów: przez czata, email, Skype, rozmowy telefoniczne, udostępnianie ekranu. Zdalna pomoc w tym procesie oznacza nie tylko wygodę, ale także możliwość natychmiastowej odpowiedzi na pytania czy wyjaśnienie działania danej funkcji. Pomoc konsultanta online oznacza także szybką korektę ewentualnych błędów w oprogramowaniu.

 

Rola zlecającego we wdrożeniu

Skuteczne wdrożenie leży także po stronie firmy zlecającej wykonanie oprogramowania CRM. Zaangażowanie pracowników oraz ilość czasu przewidzianego na wdrożenie mają wpływ na powodzenie przeprowadzanego procesu. Z praktyki wielu firm wynika, że dobrze wyznaczyć w firmie osobę odpowiedzialną za wdrożenie, która sprawować będzie ogólną pieczę nad jego przebiegiem. Zwykle jest to osoba zlecająca wykonanie systemu, nie zawsze jednak musi tak być.

 

Skuteczne wdrożenie aplikacji w firmie zależy od kilku czynników:

-Dopasowania rozwiązania do potrzeb.

-Oferowanego zakresu pomocy.

-Osoby przeprowadzającej szkolenia.

-Zaangażowania po stronie firmy zlecającego wykonanie oprogramowania.

-Czasu przeznaczonego na wdrożenie.

 

 

Dopiero skuteczne połączenie wszystkich tych czynników skutkować może efektywnym użytkowaniem rozwiązania umożliwiającym usprawnienie pracy, oszczędność czasu i zwiększenie dochodów. 

 

 

Przeczytaj także

Konsultant IT
Umowa o świadczenie usług informatycznych
Dedykowany system CRM
System CRM z dowolną opcją rozbudowy

Zobacz nasze realizacje

Oprogramowanie dla drukarni MES

darmowe konsultacje