Kto powinien wdrożyć system CRM?

Wdrożenie systemu do zarządzania relacjami z klientami, to ostani etap poprzedzający użytkowanie stworzonej aplikacji. Nieskutecznie przeprowadzone może przyczynić się do trudności lub nieefektywnego użytkowania, a nawet całkowitego porzucenia rozwiązania. Aby tego uniknąć gruntowne wdrożenie jest konieczne. Kto powinien je przeprowadzić? W jaki sposób?

 

Osoba wdrażająca

Jest odpowiedzialna za jego skuteczne przeprowadzenie. Dobrze by po stronie firmy programistycznej był to ekspert biegły w zakresie działania tej klasy systemów. W Kamee wdrożeniem zajmuje się osobisty konsultant, który towarzyszy klientowi od momentu diagnozy potrzeb i tworzenia rozwiązania.

W zależności od wielkości firmy konsultant szkoli wszystkich przyszłych użytkowników rozwiązania lub szefów działów czy teamów, którzy następnie pokazują funkcjonowanie systemu swoim podwładnym. W ten sposób każdy z użytkowników oprogramowania pozna zasady jego funkcjonowania w celu efektywnego użytkowania dostępnych modułów.

 

Zakres wdrożenia

Poszczególne firmy programistyczne różnią się zakresem oferowanej pomocy. Aby wdrożenie mogło zakończyć się sukcesem, musi być przeprowadzone metodycznie i dokładnie. Dlatego w Kamee gwarantujemy pomoc osobistego konsultanta w wymiarze spotkań osobistych oraz online.

 

Spotkania osobiste

W ramach pierwszej z nich, przeprowadzamy osobiste szkolenia teamów, których celem jest szczegółowe zaprezentowanie modułów i funkcjonalności aplikacji wraz z efektywnym sposobem ich użytkowania. Taki sposób szkolenia pozwala na bieżące zadawanie pytań oraz wyjaśnianie wszelkich wątpliwości. W przypadku szkoleń osobistych, to od zlecajacego zależy w jakim formacie godzin zostaną przeprowadzone.

 

Szkolenia online

W ramach tej wersji wdrażania systemu oferujemy wsparcie na kilka sposobów: przez czata, email, Skype, rozmowy telefoniczne, udostępnianie ekranu. Zdalna pomoc w tym procesie oznacza nie tylko wygodę, ale także możliwość natychmiastowej odpowiedzi na pytania czy wyjaśnienie działania danej funkcjonalności. Pomoc konsultanta online oznacza także szybką korektę ewentualnych błędów w oprogramowaniu.

 

Rola zlecającego we wdrożeniu

Skuteczne wdrożenie leży także po stronie firmy zlecającej wykonanie oprogramowania CRM. Zaangażowanie pracowników oraz ilość czasu przewidzianego na wdrożenie mają wpływ na powodzenie przeprowadzanego procesu. Z praktyki wielu firm wynika, że dobrze wyznaczyć w firmie osobę odpowiedzialną za wdrożenie, która sprawować będzie ogólną pieczę nad jego przebiegiem. Zwykle jest to osoba zlecająca wykonanie systemu, nie zawsze jednak musi tak być.

 

Skuteczne wdrożenie aplikacji w firmie zależy od kilku czynników:

-Dopasowania rozwiązania do potrzeb.

-Oferowanego zakresu pomocy.

-Osoby przeprowadzającej szkolenia.

-Zaangażowania po stronie firmy zlecającego wykonanie oprogramowania.

-Czasu przeznaczonego na wdrożenie.

 

 

Dopiero skuteczne połączenie wszystkich tych czynników skutkować może efektywnym użytkowaniem rozwiązania umożliwiającym usprawnienie pracy, oszczędność czasu oraz otwartość na dalszą rozbudowę oprogramowania wedle potrzeb firmy.  

 

Maria Pruszyńska

 

Przeczytaj także

Konsultant IT
Umowa o świadczenie usług informatycznych
Dedykowany system CRM
System CRM z dowolną opcją rozbudowy

Zobacz nasze realizacje

Oprogramowanie dla drukarni MES

darmowe konsultacje