Umowa na stworzenie aplikacji dedykowanej- co musi zawierać?

Wśród wielu dostępnych na rynku firm programistycznych trudno jest wybrać najlepszą. Gdy jednak wykonamy już ten krok i zdecydujemy się na usługi konkretnego software house konieczne jest przyjrzenie się podpisywanej umowie. To od tego, jak starannie została sporządzona, zależy czy nasze prawa jako klienta będą chronione. Treść umowy objaśnia proces tworzenia aplikacji, a także warunki korzystania z oprogramowania i reklamacji. Jakie dokładnie elementy powinna zawierać?

 

skontaktuj-sie-z-nami

 

1. Harmonogram prac

Umowa na wykonanie aplikacji dedykowanej musi w sposób jasny i czytelny przedstawiać jakie poszczególne czynności prowadzą do wykonania oprogramowania. Każdy etap powinien być określony czasowo, przynajmniej w przybliżeniu. Ważne by każdy z nich był także, przynajmniej skrótowo, opisany. W umowie, którą zawieramy z klientami wygląda to tak:   

Realizacja umowy odbędzie się według następującego harmonogramu:

1. Podpisanie umowy o wykonanie usługi oraz dokonanie pierwszej płatności.

2. Wykonawca przygotuje pierwszą wersję makiety dzień po podpisaniu umowy i udostępni ją Zamawiającemu.

3. Tworzenie makiety do momentu zaakceptowania przez Zlecającego. Zaakceptowanie makiety może nastąpić w formie mailowej.

4. Prace programistyczne.

5. Wykonawca wykonuje podwójne testy.

6. Aplikacja jest udostępniana Zleceniodawcy.

(…)

2. Termin realizacji

Umowa musi w sposób precyzyjny określać dzień oddania gotowej aplikacji. To nie wszystko, musi także rozstrzygać, co stanie się w sytuacji, gdy prace się przeciągną i z różnych przyczyn oprogramowanie nie będzie gotowe w terminie. Brak takiego zapisu w umowie może powodować komplikacje w przypadku opóźnienia prac. W umowie, którą zawieramy z naszymi klientami, znajduje się taki punkt:

Czas realizacji Aplikacji to 2 (dwa) miesiące liczone od dnia zaakceptowania makiety przez Zamawiającego.

3. Warunki płatności

Ich określenie w umowie jest bardzo ważne, ponieważ poszczególne firmy programistyczne stosują w tym zakresie różne praktyki. Rozwiązania dedykowane płatne są jeden raz, kwota ta może być jednak podzielona na raty, uiszczane w różnych okresach zaawansowania prac. W taki sposób realizujemy to w Kamee:

1. Podpisanie umowy o wykonanie usługi oraz dokonanie pierwszej płatności.

(…)

8. Po ostatecznym zaakceptowaniu Aplikacji Zleceniodawca dokonuje drugiej płatności.

(…)

4. Procedura zgłaszania poprawek

Krok ten obejmuje w szczególności sytuację, gdy aplikacja jest w fazie testów, podczas których wynikną nieścisłości. Mogą one być związane np. ze źle działającym procesem czy innym niż ustalony w makiecie elementem aplikacji. W takiej sytuacji zlecający ma prawo domagać się wprowadzenia poprawek na mocy reklamacji z powodu niezgodności produktu z umową. W naszej umowie mówi o tym ten zapis:

Wykonawca udziela Zlecającemu 12 (dwunastu) miesięcy gwarancji na Aplikację - dotyczy to jej prawidłowego działania zgodnie z zatwierdzoną przez Zlecającego makietą, co oznacza, iż w tym okresie zobowiązuje się reagować w terminie 2 dni roboczych na wszelkie zgłoszenia Zlecającego, dotyczące nieprawidłowości w Aplikacji i naprawiać wskazane nieprawidłowości niezwłocznie i nieodpłatnie. (…)

5. Przenoszenie majątkowych praw autorskich

Umowa z firmą programistyczną musi zawierać informację o procedurze przeniesienia majątkowych praw autorskich wraz z opisem pól eksploatacji, na których klient będzie uprawniony do korzystania z aplikacji. Brak takiego zapisu w umowie oznacza, że klient nie jest właścicielem rozwiązania, a jedynie jego użytkownikiem, co pozwala firmie programistycznej np. na dalsze rozpowszechnianie aplikacji, jej kopiowanie czy udostępnianie. W umowie, którą zawieramy z klientami znajduje się takie zapewnienie:

1. Z chwilą uregulowania należności z tytułu wykonania Aplikacji, wszelkie autorskie prawa majątkowe do Aplikacji przechodzą  na Zlecającego.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do elementów Aplikacji będących programami komputerowymi będzie następowało w pełnym zakresie opisanym w art. 74 ust. 4 pkt 1 – 3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o prawach autorskich”), tj. na następujących polach eksploatacji (…)

Podsumowując  

Umowa na stworzenie aplikacji dedykowanej powinna zawierać informacje dotyczące procesu tworzenia rozwiązania, dokonywania płatności, przenoszenia majątkowych praw autorskich oraz gwarancji. Tylko w takiej sytuacji stanowi podstawę efektywnej współpracy, w której obie strony znajdują się na partnerskich pozycjach.

 

software-house-krakow

 

Przeczytaj także

Oprogramowanie pudełkowe czy dedykowane?
Jak się odbywa przekazanie webowej aplikacji klientowi?
Jak stworzyć zapytanie ofertowe na wykonanie dedykowanej aplikacji webowej?
Od czego zależy skuteczność wdrożenia CRM?

Zobacz nasze realizacje

Aplikacja webowa SaaS – System CRM/ERP, KrakówKontakt

Kamee Sp. z o.o.

30-147 Kraków, ul. Na Błonie 15/57
NIP: 677 240 70 93     REGON: 36524526200000     KRS: 0000633262Wyślij zapytanie o stworzenie dedykowanego oprogramowania

  • Zapytaj o dane dostępowe do przykładowego systemu.
  • Skorzystaj z darmowych konsultacji.
  • Umów się na prezentację!

darmowe konsultacje