8 najczęstszych przyczyn konfliktów między klientem a firmą programistyczną

Relacja pomiędzy klientem a firmą programistyczną, aby mogła być efektywna, musi cechować się profesjonalizmem, ale i zrozumiem. Nie jest to typowa więź handlowa, jak pomiędzy sprzedawcą w sklepie a kupującym – nie tylko trwa o wiele dłużej, ale także wymaga większego zaangażowaniem. Osoba konsultująca stworzenie aplikacji poznaje potrzeby klienta oraz pewien zakres szczegółów dotyczących jego biznesu. Zlecający wykonanie systemu wierzy, że jego intencje zostaną właściwie odczytane, a stworzone rozwiązanie będzie z nimi zgodne. Co w sytuacji, gdy na linii firma programistyczna – klient pojawia się konflikt? Wtedy cały projekt może się nie powieść. Świadomość najczęstszych przyczyn nieporozumień, pozwoli się przed nimi ustrzec. Poznaj zestawienie 8 z nich.

 

skontaktuj-sie-z-nami

 

8 najczęstszych przyczyn konfliktów

 

1. Różnice w preferowanym sposobie komunikowania. Nie chodzi tutaj tylko o to, że niektórzy wolą pisać maile, a inni rozmawiać przez telefon. Problemem może być poziom otwartości czy brak umiejętności wyrażania niezadowolenia w konstruktywny sposób. Przyjmijmy, że klient wstydzi się zadawania pytań natury technicznej, nie chce sprawiać wrażenia osoby niekompetentnej. W efekcie może otrzymać finalny produkt, którego nie do końca będzie potrafił używać. Także osoby po stronie firmy programistycznej mogą okazywać zniecierpliwienie czy brak zrozumienia punktu widzenia drugiej strony. Jeśli w porę nie dostrzeżemy problemu i nie rozwiążemy go na początku, może przerodzić się w większe nieporozumienie.

 

2. Odmienne wizje dotyczące przebiegu projektu. Osoba, która podpisuje umowę z firmą programistyczną, zgadza się na oferowany sposób wykonania usługi. Czasami jednak może ona kwestionować podejmowane kroki, co utrudnia pracę nad aplikacją. Podobnie firma programistyczna może nie chcieć iść na kompromis w sprawie przeprowadzenia jakiejś części projektu odmiennie niż jest to wykonywane standardowo. Brak zgodności na tym poziomie rozwiąże jednak dobrze skonstruowana umowa, która będzie skutecznie reprezentować obie strony, jednocześnie chroniąc ich interesy.

 

3. Nieskuteczna komunikacja. Przedłużające się oczekiwanie na odpowiedź czy zatwierdzenie części projektu znacznie opóźnia jego przebieg. Ma to odniesienie do obu stron relacji, np. w trakcie negocjowania umowy czy tworzenia projektu aplikacji. Bez wypracowania efektywnych metod komunikowania trudno jest dobrze współpracować. Trochę dyscypliny i dokładności w tym obszarze pozytywnie wpłynie na przebieg całego projektu. W jaki sposób? Ustalenie konkretnych dni i godzin na rozmowę, czasu przeznaczonego na akceptowanie określonych części projektu, okresu na konsultowanie, tworzenie i testowanie aplikacji pozwolą wytyczyć klarowne zasady współpracy.

 

4. Niska precyzyjność w definiowaniu potrzeb i wyrażaniu własnego zdania. Konsultant firmy programistycznej pomaga w znalezieniu sposobów na usprawnienie określonych przez klienta obszarów. Kiedy jednak nie ma co do nich jasności pojawiają się problemy. Np. podczas tworzenia wzoru tabeli w systemie konieczne jest dokładnie określenie, co i w jaki sposób ma być pokazywane. Podobnie sytuacja wygląda w sytuacji zgłaszania usterki – najważniejsze to szczegółowo ją opisać, najlepiej załączając zrzut ekranowy. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie i rozwój projektu.

 

5. Odmienne definiowanie pojęć. Szczególnie problematyczne są te mało precyzyjne: zrobione, pilne, prawie ukończone, itp. Niejasność w tym zakresie powoduje szczególnie dużo frustracji. Załóżmy, że klient chciał w swoim systemie tabelę pokazującą określoną liczbę danych. Oczekiwał, że za pomocą checkboxa będzie mógł wybierać dane pozycje. Jest to możliwe, ale dopiero po wejściu w pole edycji, nie z poziomu wyświetlania tabeli. Według klienta – zadanie nie jest wykonane. Według programisty – jest. Dlatego właśnie wspólne określenie, co oznaczają najważniejsze pojęcia, jest kluczowe dla pomyślnej współpracy.

 

6. Za mało/dużo informacji od klienta/firmy programistycznej. Żadna skrajność nie jest w tym przypadku dobra. Szum informacyjny sprawi, że trudne będzie znalezienie meritum, głównych obszarów, których działanie ma usprawnić system. Informacje szczątkowe uniemożliwią jednak stworzenie dopasowanego systemu. Kluczowym w tym zakresie jest zadawanie pytań i feedback, czyli odpowiedź zwrotna. Dobrze jest doprecyzować nawet oczywiste, zdawałoby się, kwestie, tak aby uniknąć nieporozumień w trakcie rozwoju projektu.

 

7. Problemy techniczne. Specyfiką tworzenia systemów dedykowanych jest to, że są one unikatowe i stworzone na indywidualne zamówienie. To sprawia, że nie są wolne od błędów, które wyeliminowuje szereg testów przeprowadzanych zarówno przez firmę programistyczną, jak i klienta. Czasami jednak zdażają się nieprawidłowości w systemie już przekazanym klientowi. W standardach części firm (jak Kamee) znajduje się gwarantowana przez 12 miesięcy pomoc techniczna i usunięcie usterki. Bez szczegółowego opisu, co nie działa, jest to jednak trudne. Nie wystarczy zatem tylko informacja "moduł magazyn nie działa", ale "nie mogę dodać dokumentu PZ, załączam screeny". W takiej sytuacji firma programistyczna otrzymuje komplet informacji i może zareagować szybko.

 

8. Odmienne charaktery. Czasami problemem może nie być utrudniona komunikacja czy lęk przed zadawaniem pytań, a cechy osobowościowe. Co zrobić w takiej sytuacji? Niektórzy całkowicie rezygnują ze współpracy, inni ograniczają kontakty do wyłącznie profesjonalnych, a korespondencję do krótkich, informacyjnych emaili. To od obu stron zależy czy zdecydują się w takiej sytuacji podjąć współpracę i jak będzie ona przebiegać.

 

Jak skutecznie współpracować?  

Efektywna współpraca pomiędzy klientem a firmą programistyczną opiera się na:

-Wspólnie wypracowym sposobie komunikowania, który sprawia, że obie strony są dobrze poinformowane o przebiegu projektu i wzajemnych oczekiwaniach.

-Precyzyjnym formułowaniu komunikatów. Obejmuje to m.in. wymagania wobec projektowanego rozwiązania i feedback po każdej kolejnej części projektu.

-Dobrze skonstruowanej umowie, która chroni obie strony i wyczerpująco definiuje kluczowe pojęcia.

 

it-consultant

 

Przeczytaj także

Gdzie przechowywane są aplikacje webowe?
Kto powinien przygotować dokumentację aplikacji webowej?
Najczęstsze pytania do firmy programistycznej
Jak na zawsze pożegnać nadgodziny? 4 sposoby

Ostatnio zrealizowaliśmy takie zlecenie

Dedykowany system rezerwacyjny dla sieci salonów kosmetycznych, Poznań – SAAS, CRM, ERP, WMSKontakt

Kamee Sp. z o.o.

30-147 Kraków, ul. Na Błonie 15/57
NIP: 677 240 70 93     REGON: 36524526200000     KRS: 0000633262Wyślij zapytanie o stworzenie dedykowanego oprogramowania

  • Zapytaj o dane dostępowe do przykładowego systemu.
  • Skorzystaj z darmowych konsultacji.
  • Umów się na prezentację!

darmowe konsultacje